KAYSER |Kayseri Serbest Bölgesi
KAYSER A.Ş.
  • Kayseri’nin iş dünyasına armağanı olan Kayseri Serbest Bölgesi, benzersiz özellikleriyle Türkiye’nin diğer sanayileşen kentlerine de örnek oluyor
  • En Ucuz Maliyetli Arsa Kayseri Serbest Bölgesinde Mersin limanına 320 km, Devlet demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, Hava limanına ise 15 km uzaklıkta bulunan Kayseri serbest bölgesi ulaşım ve sevkiyatta da firmalara kolaylıklar sağlıyor.
  • Bugün Kayseri Serbest Bölgesinde çalışmanın ayrıcalığından yararlanan 94 firma 268 milyon dolarlık yatırımlarıyla Türkiye ekonomisi için alın teri dökmektedir.

Başvuru Prosedürü

Faaliyet Ruhsatı Nasıl Alınır?

Serbest bölgede faaliyette bulunmanın aşağıdaki firmalar için daha avantajlı olduğu söylenebilir.

  • Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü' nden faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir.
  • Faaliyet Ruhsatı alınması için Genel Müdürlük, Serbest Bölge Müdürlüğü veya Kurucu-İşletici Şirketten temin edilecek Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu' nun 3 nüsha doldurularak aşağıdaki eklerle birlikte, Serbest Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
  • Müracaatçı ve Serbest Bölgede yapılacak faaliyet hakkında tanıtıcı bilgi,
  •  Faaliyet Ruhsatı ücreti olan 5.000$'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yatırıldığını gösterir bankalar dekontunun aslı gerekmektedir.
  • Faaliyet Ruhsatı alacak firma yeni bir şirket kurmak için şirket ana sözleşmesini hazırlayıp Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat etmeden diğer evrakları ile birlikte 3 nüsha Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne bir üst dilekçe ile birlikte müracaat edilecektir.

( Firma isterse yurt içindeki şirketinin Serbest Bölge şubesini de açabilir).

Copyright © 2010 KAYSER

Ambar Serbest Bölge Mh. 17.Cd. No:1/2 Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE Telefon : + 90 (352) 311 39 88 Fax : + 90 (352) 311 39 87