Covid-19 salgını sebebiyle bölge genelinde ve genel kullanım alanlarında Kay-Ser Aş olarak gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmaya çalışılmaktadır.Genel kullanım alanlarında haftalık olarak düzenli ilaçlamalar yapılmakta , personellerimizin  ve misafirlerimizn güvenlği için gereken tüm tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Ortak kullanım alanları olan yemekhaneler ve toplantı salonlarında yenı oturum planları getirilmiş, servis içi düzenlemeler yapılmıştır.