×
Avantajlarımız
 • Serbest Bölge gümrük hattı dışı sayıldığından, tüm mallar Gümrük Vergisi, KDV, Kota kısıtlamalarından muaf olarak işlem görebilmektedir.
 • Üretim yapan firmalar elde ettikleri kazançlardan dolayı Gelir veya Kurumlar Vergisinden muaftır.
 • Bölgede elde edilen kazançlar ve iratlar, Türkiye dahil istenilen ülkeye serbestçe transfer edilebilmektedir.
 • Bölgede modern alt yapı, haberleşme ve ulaşım hazır durumdadır.
 • Yurt dışından bölgeye getirilen mallar için gümrük vergisi alınmamaktadır.
 • Takas yoluyla ticaret serbesttir.
 • Türkiye'nin diğer yerlerinden bölgeye satışlar ihracat sayıldığından bölge kullanıcıları Türkiye? den ihracat fiyatına KDV'siz mal satın alabilirler.
 • Serbest Bölgede üretilen veya Serbest Bölgeye getirilen malların yurt içine satış imkanı bulunmaktadır.
 • Bölgede faaliyet gösterecek firmalar yüzde yüz yerli firmalar olabileceği gibi aynı oranda yabancı veya Joint-venture (yerli yabancı ortak) firma olabilir.
 • Bölgede her türlü bürokrasi ve kırtasiyecilik en aza indirilmiş olup, bölge özel sektörce ( KAYSER A.Ş. ) işletilmektedir.
 • Yatırımcı kullanıcılar kurdukları tesisleri Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile başkalarına devredebilir.
 • Bölgedeki para birimi T.C.M. Bankasınca kabul edilen konvertibl dövizlerdir.
 • Faaliyet Ruhsat süresi 99 yıla kadar çıkartılabilmektedir.
 • Arsa fiyatları alt yapı hariç mülkiyet bedeli 10.00-$/m² olup emsallerine göre çok düşük fiyatlar ile satılmaktadır.
 • Elektrik ve doğalgaz fiyatları KDV siz uygulandığından daha ucuzdur.
 • İçme ve kullanma suyu yurt içi fiyatlarından %80 daha ucuzdur.
 • Çok düşük ücretlerle Açık Alan ve Kapalı Alan kiralaması yapılabilmektedir.
 • Serbest Bölgelerdeki fabrikaya yurt dışından yatırım için getirilen her türlü makine, araç ve gereçlerde yaş sınırı aranmadığı gibi Gümrük ve KDV vergisinden de muaftır.
 • Bölge sahip olduğu önemli coğrafi konum itibari ile tüm Dünya ülkeleri ile olan bağlantısının yanı sıra Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına olan yakınlığı sebebiyle merkez konumundadır.
 • Serbest Bölge aynı zamanda süresiz ve ücretsiz fiktif deposudur. Yurt dışından veya yurt içinden getirilen her türlü malzeme süresiz olarak Serbest Bölgede firmanın kendi tesislerinde ücretsiz olarak depo edilir.
 • Bölgeden tüm limanlara, uluslar arası karayolu, demiryolu ve dinlenme merkezlerine ulaşım kolayca ve ucuza sağlanabilmektedir.