×
Faaliyet Grupları
Serbest Bölge Hangi Firmalar İçin Daha Avantajlıdır?
Serbest bölgede faaliyette bulunmanın aşağıdaki firmalar için daha avantajlı olduğu söylenebilir.

Ülke içindeki vergisel nitelikli mali yüklerden ve bürokrasiden kurtulmak isteyen fir­malar
İthal girdi kullanarak ürettiği ürünleri dış pazarlara satan firmalar,
Emek yoğun sektörlerde faaliyette bulunan firmalar,
Transit ticaret, reeksport ve takas ticareti faaliyetinde bulunan firmalar,
Dövizle işlem yapmak isteyen üreticiler, toptancılar, bankalar, ve sigortacılar,
Altyapı hazır, modern iş ortamı arayan firmalar.

Serbest Bölgede Hangi Faaliyetler Yapılabilir? Hangi Konularda Faaliyet Ruhsatı Alınabilir?
Serbest bölgenin fiziki özelliklerine göre, üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, montaj-demontaj, bakım onarım, işyeri kiralama, sergileme, paketleme, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama gibi konular başta olmak üzere, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen ve çevre kirliliği yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet faaliyet­lerinde bulunabilir.

Faaliyette Bulunulacak İş Yeri Nasıl Temin Edilir
Arazinin mülkiyeti hazine'ye ait olan serbest bölgelerde sadece açık alan veya hazır işyeri kiralanabilirken, arazinin mülkiyeti özel sektöre ait olan Serbest Böl­gelerde(Kaysersi Serbest Bölgesi) arazi ve işyerlerinin satılması da mümkündür. Bu çerçevede, serbest bölgede kendi işyerlerini inşa ederek veya hazır işyeri kiralayarak faaliyet göstermek isteyen firmalar, arazisi Hazineye ait böl­gelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları, arazisi özel sektöre ait bölgelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları veya satın almaları mümkündür. Ancak, kendi işyerlerini inşa edecek firmaların o serbest bölge için belirlenen yapı ve inşaat esaslarına uygun hareket etmesi gerekir.Açık alan ve hazır işyeri kiralan­masında ve satılmasında yerli ve yabancı firmalar açısından hiçbir farklılık bulunma­maktadır.