×
Nasıl Yararlanırım ?
Serbest Bölgelerde Hangi Faaliyetler Yapılabilir? Hangi Konularda Faaliyet Ruhsatı Alınabilir?
Serbest bölgenin fiziki özelliklerine göre, üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, montaj-demontaj, bakım onarım, işyeri kiralama, sergileme, paketleme, bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama gibi konular başta olmak üzere, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen ve çevre kirliliği yaratmayan her türlü sanayi, ticaret ve hizmet faaliyet­lerinde bulunabilir.

Faaliyette Bulunulacak İşyeri Nasıl Temin Edilir?
Arazinin mülkiyeti hazine'ye ait olan serbest bölgelerde sadece açık alan veya hazır işyeri kiralanabilirken, arazinin mülkiyeti özel sektöre ait olan Serbest Böl­gelerde(Kayseri Serbest Bölgesi) arazi ve işyerlerinin satılması da mümkündür. Bu çerçevede, serbest bölgede kendi işyerlerini inşa ederek veya hazır işyeri kiralayarak faaliyet göstermek isteyen firmalar, arazisi Hazineye ait böl­gelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları, arazisi özel sektöre ait bölgelerde açık alan veya hazır işyeri kiralamaları veya satın almaları mümkündür. Ancak, kendi işyerlerini inşa edecek firmaların o serbest bölge için belirlenen yapı ve inşaat esaslarına uygun hareket etmesi gerekir.Açık alan ve hazır işyeri kiralan­masında ve satılmasında yerli ve yabancı firmalar açısından hiçbir farklılık bulunma­maktadır.