×
Sindelhöyük
Sindelhöyük, Kayseri ili ve Develi ilçesinin en büyük ve gelişmiş kasabasıdır.

1209'da Bilecik'in Söğüt ilçesinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra Anadolu'ya yerleşen; Develioğulları, Aydınoğulları, Aşıklar ve bu gibi kabilelerin yöreyi yerleşim bölgesi olarak seçmesi neticesinde kurulmuştur.

Sindelhöyük Kasabası ismini mezarlığından almaktadır. Mezarlığın ortasının yüksek olması nedeniyle, eski Türkçede "mezarı yüksek" anlamına gelen Sindelhöyük ismi verilmiştir. (sin = mezar & höyük = yüksek) demektir.

Sindelhöyük Kasabasına ilk gelen ve yerleşim bölgesi olarak seçenlerin Menteşeoğulları olduğu tahmin edilmektedir.