×
Tarihçe
28 Kasım 1995 tarihinde 61 ortakla ana sözleşmesi imzalanarak, Kayseri 5'inci Noterliğinde aynı tarih ve 31002 sayı ile tasdik edilerek KAYSER-Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve işleticisi AŞ kurulmuş ve 18 Aralık 1995 tarih ve 338 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.1996 yılında arsa arayışına girişilmiş, Maliye Bakanlığı ile gerekli temas kurulmuş, Milli Emlak'tan Serbest Bölge Kurulması amacı ile tahsis edilmek üzere arazinin Arsa Ofisine devretme kararı alınmıştır.Daha sonra Arsa Ofisinden doğrudan doğruya Serbest Bölgeye arsa tahsis edilemeyeceği gerekçesi karşısında Belediyelerle gerekli temas kurulmuş ve Melikgazi Belediyesi arsa temini ve istimlaki için çalışmalar yapmış ve Hazineye ait olan 39 pafta, 4390 parsel, 6905854 m2 arsanın, Arsa Ofisi kanalı ile istimlakini gerçekleştirmiştir.

07.01.1997 tarihinde Melikgazi Belediyesi ile KAYSER AŞ. bir protokol düzenleyerek bu arsaya talip olmuştur.Melikgazi Belediyesi ile Arsa Ofisi arasında 03.02.1997 tarihinde yapılan bir protokolle arsanın Melikgazi Belediyesine satışı yapılmış ve aynı tarihte 39 pafta, 4390 parsel, 6905854 m2 arsanın tapusu Melikgazi Belediyesine geçmiştir. KAYSER AŞ.'nin 07.01.1997 tarihindeki Melikgazi Belediyesinden arsa talebi de dikkate alınarak, 07.05.1997 tarih ve 119 sayılı Melikgazi Belediyesi meclis kararı ile söz konusu arsanın KAYSER AŞ 'ye 99 yıllığına intifa hakkı verilmiştir.

Ayrıca Kayseri Büyükşehir belediyesince meclis kararı alınarak bu arazinin imar planı değişikliği yapılmış ve Kayseri Serbest Bölgesi olarak imar paftasına işlenmiştir. KAYSER AŞ.'nin, ilgili Devlet Bakanlığı nezdindeki girişimleri ile 11.06.1997 tarih ve 97/9524 sayılı Bakanlar Kurul kararı ile Kayseri Serbest Bölgesinin yer ve sınırları belirlenmiş,26.06.1997 tarih ve 23031 sayılı resmi gazetede söz konusu karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.T.C. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile KAYSER AŞ. arasında 09.09.1997 tarihinde bir sözleşme imzalanarak Kayseri Serbest Bölgesinin, KAYSER (Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ.) tarafından kurulup işletilmesi hüküm altına alınmıştır. Sözleşme süresi 09.09.1997 tarihinden itibaren 30 yıl olarak belirlenmiştir.

Yukarı sıraladığımız çalışmaların tamamlanmasından sonra bölgenin ticari faaliyete geçmesi için gereken yatırımlar 1998 yılı içerisinde gerçekleştirilerek 01.11.1998 tarihinde resmen açılmış 28.10.1999 tarihinde de ticari faaliyete geçmiştir.

2000 yılında ise Bölgenin yatırımcılara daha cazip hale gelmesi için tapunun KAYSER A.Ş.ye tescili çalışmaları yürütülerek Kayseri Melikgazi Belediyesi tarafından satış işlemleri gerçekleştirilip tapu KAYSER Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.nin mülkiyetine geçmiştir. Bölgedeki parseller yatırımcılara mülkiyeti kendilerine ait olarak satış yapılmaktadır.